Vi vill tacka världens bästa sponsorer som varje år bidrar med medel, så att vi kan genomföra Urban Garden Day®. Vi bygger gärna långsiktiga och hållbara samarbeten som uppdateras varje år, beroende av hur det aktuella årets projektupplaga och tema ser ut.

Våra sponsorer finns alltid med i respektive års broschyr och du hittar dem under arkiv fliken i menyraden. Kontakta oss gärna så byter vi idéer tillsammans.