Urban Garden Day (UGD) hålls 2019 den 16 juni mellan klockan 12 och 18. Totalt tjugofyra trädgårdar, både gamla och nya deltagare, bjuder vi på i år.

Mer information om dagens innehåll kommer i inlägg på Facebook och Instagram under våren, och i slutet av maj i form av årets broschyr med karta och beskrivningar över de öppna trädgårdarna och övriga arrangemang som ingår i evenemanget.

Varmt välkomna!